ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Aby náš e-shop správně fungoval, sbíráme cookies! 

Cookies jsou krátké textové soubory, díky kterým bude vaše příští návštěva snazší a web bude užitečnější. Používáme technické cookies, díky kterým vám naše webové stránky správně fungují. S vaším souhlasem můžeme sledovat také analytické a marketingové cookies, abychom Vám vytvořili nabídku co nejlépe na míru. Více o cookies, jejich nastavení a ochraně osobních údajů najdete zde. 

Nechceme vás spamovat, právě naopak, vaše důvěra a pohodlí jsou pro nás nesmírně důležité. Děkujeme, tým ANNA HORA.

1.  Informace o Anna Hora”

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Naše zásady ochrany osobních údajů slouží k tomu, aby vám poskytly přehled o způsobu zpracování vašich osobních údajů.

Internetový portál www.annahora.com (dále jen „web“ nebo „webové stránky“) provozuje společnost

Anna Hora s.r.o., Jinonická 804/80, Praha 5 (dále jen „Anna Hora“, „my“ nebo „nás“)

Společnost Anna Hora odpovídá za zpracování vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR”) a české legislativy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vaše data zpracováváme:

• pokud s tím souhlasíte v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (např. pokud se přihlásíte k odběru newsletterů na našem webu), nebo 

• je-li to nezbytné pro splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (např. abychom Vám mohli dodat, co jste si objednali), nebo 

• pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. abychom mohli vystavit fakturu a archivovat ji po celou dobu vyžadovanou zákonem), nebo 

 • na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. abychom se mohli domáhat našich práv z uzavřené smlouvy). 

2. Co rozumíme pod pojmem “vaše data” 

Vašimi daty jsou vaše osobní údaje, tedy údaje o vaší osobě (v tomto dokumentu budeme využívat termín „vaše data“ a/nebo „osobní údaje“). Zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • vaše jméno, vaše adresa, vaše e-mailová adresa, vaše telefonní číslo, šifrované heslo k účtu zákazníka a případně vaše datum narození,  

• údaje o vaší objednávce, produkty, které jste zakoupili, použité služby, údaje o platební metodě, vaše preference z hlediska typů produktů.  

3. Kdy vaše data zpracováváme 

Vaše data můžeme zpracovávat ve všech těchto situacích: 

• pokud si u nás založíte uživatelský účet (část I.)

• při objednávce od nás (část II).

• při kontaktu s námi (část III.),

• pro reklamní účely (část IV.),

• při používání souborů cookies (část V.)

 1. Registrace/založení uživatelského účtu

K registraci a nastavení osobního uživatelského účtu potřebujeme e-mailovou adresu a heslo podle vašeho výběru (heslo se ukládá v šifrované podobě a nemáme k němu tedy přístup). E-mailová adresa slouží jako přístupový kód uživatelského účtu. Po úspěšné registraci obdržíte automaticky e-mailem potvrzení. 

Do registračního formuláře můžete také uložit své osobní údaje, zejména jméno, příjmení, email, případně i telefonní číslo, korespondenční adresu a datum narození. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a proces jejich vyřízení. Spravovat uživatelský účet včetně do něj zadaných údajů lze kdykoli v sekci uživatelského účtu („Můj účet“). 

Údaje uvedené v rámci uživatelského účtu slouží k pohodlnějšímu využívání našich služeb (právním základem zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).  

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu zpracováváme po dobu využívání uživatelského účtu a dále 5 let od jeho zrušení 

 1. Zpracování vašich dat pro účely vaší objednávky 

Pokud si od nás něco objednáte, zpracování vašich údajů slouží k uzavření a provedení smlouvy a ke zpracování vaší objednávky včetně platby a doručení (právním základem zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). 

Po výběru způsobu platby budete požádáni o údaje potřebné k použití příslušného poskytovatele platebních služeb. Tyto platební informace jsou předávány přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb a neukládáme je. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu, kdy vám budeme poskytovat zboží podle vaší objednávky. Poté vaše osobní údaje uchováme ještě: 

 • po dobu 10 let ode dne dodání zboží dle objednávky pro případnou ochranu našich, ale i Vašich oprávněných zájmů (např. pro případné reklamace nebo jiné spory), a
 • po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (např. zákona o účetnictví, zákona o archivnictví a spisové službě, zákona o dani z přidané hodnoty atd.). 
 1. Zpracování dat při kontaktu s námi

Existuje několik způsobů, jak nás kontaktovat. Můžete kontaktovat náš zákaznický servis: 

 • přes aplikaci WhatsApp,
 • telefonicky,
 • dopisem,
 • emailem,
 • prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, 
 • prostřednictvím formuláře (tzv. „hlídacího psa“) na našem webu, díky kterému můžete sledovat změny v dostupnosti zboží.

Abychom mohli vaši žádost zpracovat, shromažďujeme vaše jméno, vaši e-mailovou adresu, vaše telefonní číslo, číslo zákazníka, číslo objednávky a zboží, jakož i další informace, které nám předáte. V případě využití formuláře „hlídací pes“ od vás získáme a zpracujeme pouze emailovou adresu.  

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (splnění smlouvy - zpracování údajů uživatele je nezbytné pro splnění dohody o zodpovězení otázek nebo obav). 

Takto získané údaje budeme uchovávat po stejnou dobu, jako údaje týkající se konkrétní objednávky zboží; v případě dotazů netýkajících se objednávek nebo při využití formuláře „hlídací pes“ budeme vaše údaje uchovávat po dobu jednoho roku od jejich získání. 

 1. Zpracování dat pro reklamní účely

1. Informační newsletter

Právním základem pro zasílání našeho zpravodaje je: 

 • váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (pokud nejste naším zákazníkem, ale přihlásíte se odběru newsletterů na našem webu),
 • náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (pokud jste naším zákazníkem, váš souhlas k zasílání newsletterů nepotřebujeme). 

Zasílání informačního newsletteru můžete kdykoli zrušit jedním z následujících způsobů: 

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení 
 • v nastavení uživatelského účtu 
 • prostřednictvím e-mailové adresy customerservice@annahora.com, nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

2. Sociální sítě

Společnost Anna Hora je aktivní a přítomná na sociálních sítích a platformách (Instagram a Pinterest), aby komunikovala se zúčastněnými stranami a uživateli a informovala je o dalších nabídkách společnosti Anna Hora. Nemáme ovšem žádný vliv na zpracování a další využití dat získaných na těchto sítích a platformách jejich zprostředkovateli a provozovateli. Více podrobností naleznete přímo v datové politice těchto zprostředkovatelů a provozovatelů.

 1. Soubory Cookies 

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují správné fungování webu (funkční nebo technické cookies), analýzu způsobu užívání webového rozhraní (analytické cookies) a přizpůsobení reklamy (reklamní nebo marketingové cookies).

Existují takzvané relační soubory cookies, které se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč, a trvalé soubory cookies, které jsou uloženy na vašem zařízení po delší dobu nebo na dobu neurčitou. 

O používání souborů cookies a konkrétních využívaných cookies jste byli informováni při vašem prvním přístupu na náš web, kdy jste současně mohli zvolit, jaké cookies mohou být ukládány do vašeho zařízení.

V závislosti na výběru požadovaných souborů cookies budou při příští návštěvě webu se stejným zařízením informace uložené v souborech cookie odeslány na náš web nebo na jiný web, k němuž soubor cookie patří. To nám pomáhá optimálně navrhovat a zobrazovat naše webové stránky podle vašich preferencí.

Právním základem zpracování cookies jakožto osobních údajů je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (abychom vám mohli poskytnout obsah, který pro vás bude zajímavý). 

Pomocí tlačítka „Nastavení cookies“ v internetovém prohlížeči můžete kdykoli zobrazit, jaké cookies náš web shromažďuje a po jakou dobu, a dále určit, které soubory cookies chcete povolit nebo odmítnout. Upozorňujeme na to, že zejména při odmítnutí používání funkčních (technických) cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky. 

4. Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se na nás můžete obrátit a požadovat: 

 • Informace ohledně osobních údajů, které Anna Hora zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Anna Hora. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech. 
 • Přístup k údajům, které jste nám poskytli, ať již v průběhu registrace, komunikace s námi, nebo při vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. 
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Anna Hora zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Anna Hora nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte.
 • Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů tam, kde zpracováváme osobní údaje pro účely našich oprávněných zájmů (např. při rozesílání newsletterů).
 • Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji nakládáme v rozporu s právními předpisy, můžete se také obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).

Podrobně vaše jednotlivá práva popisuje GDPR.

5. Bezpečnost

Anna Hora dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Anna Hora klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Anna Hora pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme. 

V současné době některé osobní údaje našich zákazníků mohou zpracovávat také: 

 • dopravci, kteří doručují naše zboží,
 • naši externí poradci (účetní, advokáti, daňoví poradci atd.),
 • spolupracující externí odborníci (IT, marketingoví specialisté atd.), 
 • webdesignéři našeho webu,
 • poskytovatelé webhostingu,
 • he Rocket Science Group LLC (poskytovatel software Mailchimp) se sídlem mimo EU (konkrétně v USA), dochází tedy k předávání osobních údajů mimo EU; tento poskytovatel po zrušení Privacy Shield využívá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, o své osobní údaje se tedy nemusíte obávat,
 • společnosti, které shromažďují cookies.

Také tito další zpracovatelé samozřejmě zajišťují vysokou úroveň ochrany osobních údajů vyžadovanou námi i příslušnými právními předpisy. 

6. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se na nás můžete obracet na customerservice@annahora.com, nebo na telefonním čísle +420 773 583 533.

Tyto zásady jsou účinné 1.6. 2022.  

cs_CZCzech

YOUR BAG

Bag is empty.

Subtotal
Kč0.00